Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2012

slaughteredwords
1360 b0c9
Reposted frommariet mariet viaSayid Sayid
slaughteredwords
9528 a6bd
Reposted fromgrass grass viaSayid Sayid
slaughteredwords
Wiem, że jesteśmy wszyscy psychotyczni, niezdolni do zbudowania funkcjonalnego związku i kontaktujemy się wyłącznie przez telefon (...) ale tworzymy coś w rodzaju rodziny, prawda?
— Dzienik Bridget Jones
Reposted fromoora oora viaSayid Sayid
slaughteredwords
Bo pod koniec dnia liczy się tylko to czy jest się szczęśliwym.
— Ja
Reposted fromMeneroth Meneroth viaSayid Sayid
slaughteredwords
Jeśli pocałunek ma być pocałunkiem musi coś znaczyć. Musisz całowąć się z kimś za kim szalejesz. Musisz to czuć całą sobą. Pocałunek musi być tak głeboki żebyś nie chciała zaczerpnąć powietrza. Nie możesz udawać pierwszego pocałunku, nie warto... Bo kiedy w końcu spotkasz mężczyznę swoich marzeń ten pierwszy pocałunek będzie wszystkim! 
— Grey's Anatomy
Reposted fromjoda joda viaSayid Sayid
slaughteredwords
(...) Na filmach zawsze się wkurzamy na te
sztuczne nieporozumienia, które powodują wzrost napięcia przed happy endem. I których można by uniknąć, gdyby ludzie normalnie ze sobą rozmawiali.
— Kerstin Gier, Zieleń szmaragdu
Reposted fromyoungadult youngadult
slaughteredwords
Właściwie to dziwne, że złamane serce w ogóle jeszcze może bić.
— Kerstin Gier, Zieleń szmaragdu
Reposted fromyoungadult youngadult
slaughteredwords
trzeba być świadomym, że w pewnym momencie niektóre rzeczy mają prawo się po prostu skończyć.
— m. świetlicki, wywiad z 2008, kraków
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viayoungadult youngadult
slaughteredwords
Życie powinno być jak kalendarz. Codziennie powinno się móc wyrwać jedną stronę, żeby można było zacząć inną, czystą. 
Życie jest jednak jak warstwa geologiczna. Wszystko się kumuluje, wszystko na nas wpływa.
Wszystko ma w czymś swój udział.
I ulewa dziś, może oznaczać trzęsienie ziemi jutro.
— L.Etxebarria, "Miłość, ciekawość, prozac i wątpliwości"
slaughteredwords
Bo jeśli chodzi o przyjaźń, to ta prawdziwa nigdy się nie kończy. Chociaż miała już tyle razy.
Reposted fromwhyme whyme viayoungadult youngadult

July 11 2012

slaughteredwords
Amelii wolno żyć marzeniami i zamykać się w sobie. Każdy ma niezbywalne prawo do zmarnowania sobie życia.
— amelia
slaughteredwords

Codziennie popełniamy ten sam błąd oddając skrawek wnętrza ludziom, którzy zupełnie na to nie zasługują.

slaughteredwords
7226 bdfa
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viayoungadult youngadult
slaughteredwords
2090 284a
Reposted fromAgnese Agnese viayoungadult youngadult

July 09 2012

slaughteredwords
slaughteredwords
slaughteredwords
3211 9b7e 500
Reposted fromklaroux klaroux viaSayid Sayid
slaughteredwords
Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje że jesteśmy. 
— Federico Moccia
slaughteredwords
Dojrzałość oznacza stabilność. Tak jak nie stawiasz telewizora na chybotliwej szafce, tak nie wiążesz swojego życia z kimś, kogo nie możesz być pewnym. Przewidywalność, nawet w spontaniczności, jest jednak ważna.
Reposted fromhaber haber viayoungadult youngadult
slaughteredwords
7635 a071
Reposted frombreathoflifee breathoflifee viayoungadult youngadult
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl